Skip to main content

Ongoing research projects

This is a manually curated overview of research projects on COVID-19, infectious diseases in general, and antibiotic resistance which are funded by major funding agencies in Sweden. New projects are added on an ongoing basis. If you would like your project to be listed here, please get in touch with us.

For a list of all projects on COVID-19 and SARS-CoV-2 funded by major Swedish funders since the start of the COVID-19 pandemic see this page.

See also SweCRIS, a database of all funded research projects for many of the large funding agencies in Sweden, where it is possible to search using custom keywords. For those interested specifically in COVID-19 projects, there is list of all ethically approved clinical studies on COVID-19 in Sweden available on Kliniskastudier.se (updated regularly; page available only in Swedish).

Last updated: 2022-11-30

Topic
Antibiotic resistance
COVID-19
Infectious diseases
Funder
AFA-försäkring
Forte
Hjärt-Lungfonden
Swedish Research Council
Swedish Research Council, Hjärt-Lungfonden, Swedish Foundation for Strategic Research
Swedish Social Insurance Agency
Vinnova
VR
PI affiliation
Dalarna University
Gothenburg University
Karlstad University
Karolinska Institute
Karolinska Institutet
Linköping pingUniversity
Linköping University
Lund University
Malmö University
Örebro University
Region Västmanland
Stockholm University
Umeå University
University of Gothenburg
Uppsala University
Project title Funder Topics
Immunological correlates of protection in COVID-19 disease and after COVID-19 vaccination

Host institute: Karolinska Institute
Principal investigator: Anna Smed Sörensen

Swedish Research Council COVID-19Infectious diseases
Stochastic modelling of epidemic outbreaks - post Covid-19

Host institute: Stockholm University
Principal investigator: Tom Britton

Swedish Research Council COVID-19Infectious diseases
Wuhan Interaction with Stockholm Evidence-based Research (WISER) project on health perspectives in the older population facing the SARS-CoV-2 outbreak

Host institute: Karolinska Institute
Principal investigator: Sara Hägg

Swedish Research Council COVID-19Infectious diseases
Mucosal immunity against SARS-CoV-2 – an unexplored field

Host institute: Karolinska Institute
Principal investigator: Qiang Pan-Hammarström

Swedish Research Council COVID-19Infectious diseases
Ryktesspridning och tillit bland vaccinskeptiska grupper i Sverige

Host institute: Karolinska Institute
Principal investigator: Sibylle Herzig van Wees

Forte COVID-19Infectious diseases
Rehabiliteringsprofil hos post covid-19

Host institute: Örebro University
Principal investigator: Yvonne Freund-Levi

AFA-försäkring COVID-19Infectious diseases
Covid-19-uppföljning efter hemgång i Göteborg

Host institute: University of Gothenburg
Principal investigator: Katharina Stibrant Sunnerhagen

AFA-försäkring COVID-19Infectious diseases
Sjukfrånvaro bland arbetare inom handel i relation till covid-19-pandemin: prospektiva kohortstudier

Host institute: Karolinska Institute
Principal investigator: Kristin Farrants

AFA-försäkring COVID-19Infectious diseases
Palliativ vård under covid-19 pandemin – Arbetsmiljöns betydelse för vårdens kvalitet och vårdpersonalens hälsa

Host institute: Karlstad University
Principal investigator: Maria Larsson

AFA-försäkring COVID-19Infectious diseases
Covid-19 och hemtjänsten: Dyrköpta erfarenheter och matnyttiga lärdomar?

Host institute: Umeå University
Principal investigator: Fredrik Norström

AFA-försäkring COVID-19Infectious diseases
Professioner i pandemins skugga – organisering och styrning av arbete inom offentlig sektor i tider av osäkerhet och oro

Host institute: Uppsala University
Principal investigator: Josef Pallas

AFA-försäkring COVID-19Infectious diseases
Sjuksköterskor i frontlinjen av covid-19 pandemin: Vilka blev konsekvenserna?

Host institute: Dalarna University
Principal investigator: Ann Rudman

AFA-försäkring COVID-19Infectious diseases
Intensivvård i samband med covid-19 – stress, samarbete och säkerhetsklimat

Host institute: Karolinska Institute
Principal investigator: Lisbet Meurling

AFA-försäkring COVID-19Infectious diseases
T-cellssvar mot SARS-CoV-2 antigen hos personal vid Infektionskliniken Region Västmanland

Host institute: Region Västmanland
Principal investigator: Emeli Månsson

AFA-försäkring COVID-19Infectious diseases
En extrem arbetsmiljösituation under covid-19 pandemin: Förebyggande insats efter traumatiska händelser i frontlinjen

Host institute: Uppsala University
Principal investigator: Emily Holmes

AFA-försäkring COVID-19Infectious diseases
Sociodemografiska faktorer och risken att utveckla långtidssjukdom och komplikationer efter mild respektive svår Covid-19 - Ett fokus på nedsatt arbetsförmåga och utvecklandet av sjukdom i efterförloppet av Covid-19

Host institute: University of Gothenburg
Principal investigator: Maria Rosvall

Swedish Social Insurance Agency COVID-19Infectious diseases
Rädda nyfödda och mödrar liv i avlägsna ambition distrikt i samband med Covid-19 i Indien

Host institute: Karolinska Institutet
Principal investigator: Salla Atkins

Swedish Research Council COVID-19Infectious diseases
Studier av de mest utsatta i COVID-19 pandemin: äldre personers riskprofiler, läkemedel, långsiktiga konsevenser och vaccination i stora registerdata

Host institute: Karolinska Institutet
Principal investigator: Kristina Johnell

Swedish Research Council COVID-19Infectious diseases
Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter för unga: hur påverkas vårdens tillgänglighet, innehåll och kvalitet av digitaliseringen av hälso- och sjukvården under covid-19 pandemin?

Host institute: Karolinska Institutet
Principal investigator: Kyriaki Kosidou

Swedish Research Council COVID-19Infectious diseases
MEKANISTISKA STUDIER AV DET INTRAVASKULÄRA MEDFÖDDA IMMUNSYSTEMET (IIIS) VID COVID19 OCH ARDS AV ANNAN ORSAK

Host institute: Uppsala University
Principal investigator: Bo Nilsson

Swedish Research Council COVID-19Infectious diseases
Rollen för MAIT celler i COVID-19 immunpatogenes och mRNA vaccin responsen

Host institute: Karolinska Institutet
Principal investigator: Johan Sanberg

Swedish Research Council COVID-19Infectious diseases
Avgörande faktorer för mikrobiotans utveckling och koppling till allergi-risk under barndomen före och under COVID-19 pandemin

Host institute: Umeå University
Principal investigator: Christina West

Swedish Research Council COVID-19Infectious diseases
Ultra-snabb identifiering av inhibitorer av SARS-CoV-2 för utveckling av antivirala läkemedel

Host institute: Uppsala University
Principal investigator: Jens Carlsson

Swedish Research Council COVID-19Infectious diseases
Biomimetiska SARS-CoV-2-receptorer som värdcellsmodeller, diagnostiska verktyg och för antiviral forskning

Host institute: Malmö University
Principal investigator: Börje Sellergren

Swedish Research Council COVID-19Infectious diseases
Immunologiska och virologiska korrelat bakom postcovid: En bäddsida-till-bänk approach

Host institute: Karolinska Institutet
Principal investigator: Soo Aleman

Swedish Research Council COVID-19Infectious diseases
Fatiguekohorten - En longitudinell studie på post-COVID-19, kroniskt trötthetssyndrom (ME/CFS) och utmattningssyndrom

Host institute: Stockholm University
Principal investigator: Anna Andreasson

Swedish Research Council COVID-19Infectious diseases
Genetiska och immunologiska mekanismer bakom svårt post-akut COVID-19 syndrom

Host institute: Karolinska Institutet
Principal investigator: Petter Brodin

Swedish Research Council COVID-19Infectious diseases
Kartläggning och risk faktoranalys av post-covid i en Nordisk databas och biobanksdata

Host institute: Umeå University
Principal investigator: Anne-Marie Fors Connolly

Swedish Research Council COVID-19Infectious diseases
Långtidseffekter på hjärnan efter covid-19

Host institute: Gothenburg University
Principal investigator: Magnus Gisslén

Swedish Research Council COVID-19Infectious diseases
Postcovid hos de värst drabbade i pandemin: äldres riskfaktorer, läkemedel och utfall i stora nationella data

Host institute: Karolinska Institutet
Principal investigator: Kristina Johnell

Swedish Research Council COVID-19Infectious diseases
Långsiktiga ögonbesvär hos patienter med post-COVID-19 syndrom: ursprung och sjukdomsbiomarkörer

Host institute: Linköping pingUniversity
Principal investigator: Neil Lagali

Swedish Research Council COVID-19Infectious diseases
Långvariga nedsättningar i kognitiv och lukt-funktion efter mild Covid-19 – modifierande faktorer, hjärnkorrelat och prognostisk betydelse för välbefinnande och vardaglig funktionsförmåga

Host institute: Karolinska Institutet
Principal investigator: Erika Laukka

Swedish Research Council COVID-19Infectious diseases
Prevalens och behandling av post-covid relaterade luktbesvär

Host institute: Karolinska Institutet
Principal investigator: Johan Lundström

Swedish Research Council COVID-19Infectious diseases
Postcovid i Sverige, Västra Götalandsregionen och världen

Host institute: Gothenburg University
Principal investigator: Annika Rosengren

Swedish Research Council COVID-19Infectious diseases
COMPARE - Nationell och regional registerbaserad uppföljning av postcovid-sjuklighet och vårdutnyttjande

Host institute: Karolinska Institutet
Principal investigator: Per Sparén

Swedish Research Council COVID-19Infectious diseases
Identifiering av nya behandlingsbara mekanismer och implementering av behandling hos post covid patienter med kardiovaskulära komplikationer

Host institute: Karolinska Institutet
Principal investigator: Marcus Ståhlberg

Swedish Research Council COVID-19Infectious diseases
Behandlingsbara patofisiologiska förändringar i kroppar av Covid-19 och post-Covid patienter identifierade genom obduktioner på BSL3 nivå

Host institute: Karolinska Institutet
Principal investigator: Laszlo Szekely

Swedish Research Council COVID-19Infectious diseases
Interdisciplinary framework on the role of adaptive cellular immunity in SARS-CoV-2 protection

Host institute: Karolinska Institute
Principal investigator: Marcus Buggert

Swedish Research Council COVID-19Infectious diseases
Innate-like unconventional T cells as new regulators of the immune response against viral infection

Host institute: Karolinska Institute
Principal investigator: Andrea Ponzetta

Swedish Research Council COVID-19Infectious diseases
Creation of a COVID-19 Immune Atlas to rapidly repurpose available drugs targeting signaling and metabolism of immune cells

Host institute: Karolinska Institute
Principal investigator: Martin Cornillet Jeannin

Swedish Research Council COVID-19Infectious diseases
Decoding heterogeneity and durable immunity of lung resident memory T cells in health and acute respiratory infection

Host institute: Karolinska Institute
Principal investigator: Takuya Sekine

Swedish Research Council COVID-19Infectious diseases
Living with microbial roommates: Health literacy capability in antimicrobial resistance education

Host institute: Uppsala University
Principal investigator: Martin Mickelsson

Swedish Research Council COVID-19Infectious diseases
Large-scale national initiative assessing symptoms, exposures and risk factors for Covid-19: COVID Symptom Study Sweden. Using a free smartphone app to facilitate real-time data collection of symptoms, exposures, and risk factors related to Covid-19.

Host institute: Lund University
Principal investigator: Paul Franks, Maria Gomez

Swedish Research Council, Hjärt-Lungfonden, Swedish Foundation for Strategic Research COVID-19Infectious diseases
COVID-19 Vaccine Effect, Response and Safety (COVERS) Sweden: Clinical and epidemiological studies with particular focus on vulnerable groups

Host institute: Umeå University
Principal investigator: Clas Ahlm

Swedish Research Council COVID-19Infectious diseases
COVID-19 vaccination in immuno-suppressed individuals: An interdisciplinary collaboration to obtain clinical and mechanistic insight into lasting immunity against SARS-CoV-2 infection

Host institute: Karolinska Institute
Principal investigator: Soo Aleman

Swedish Research Council COVID-19Infectious diseases
Register studies and immunological effect studies of COVID-19 vaccination and build-up of infrastructure for pandemic preparedness at national level (RE-VISION)

Host institute: University of Gothenburg
Principal investigator: Magnus Gisslén

Swedish Research Council COVID-19Infectious diseases
FASTER – National COVID-19 vaccine research platform

Host institute: Karolinska Institute
Principal investigator: Pontus Naucler

Swedish Research Council COVID-19Infectious diseases
Real time evaluation of COVID-19 vaccination in Swedish healthcare regions based on an information platform that supports system modelling and machine learning

Host institute: Linköping University
Principal investigator: Thomas Schön

Swedish Research Council COVID-19Infectious diseases
Epidemiological, immunological and genetic mapping of side effects of COVID-19 vaccines

Host institute: Uppsala University
Principal investigator: Mia Wadelius

Swedish Research Council COVID-19Infectious diseases
Antibiotic resistance: The role of chemical pollution in urban wastewater

Host institute: Lund University
Principal investigator: Charlotte Turner

VR Antibiotic resistance
Pivmecillinam in the treatment of urinary tract infections caused by ESBL-producing bacteria - a randomized study

Host institute: Uppsala University
Principal investigator: Thomas Tängdén

VR Antibiotic resistance
PLATINEA 2.0 Availability and individualized use of antibioticsy

Host institute: Uppsala University
Principal investigator: Thomas Tängdén

Vinnova Antibiotic resistance
Morphological switch of atypical mycobacteria - impact on virulence and antibiotic resistance

Host institute: Lund University
Principal investigator: Julia Lienard

Vinnova Antibiotic resistance
Morphological switch of atypical mycobacteria - impact on virulence and antibiotic resistance

Host institute: Lund University
Principal investigator: Julia Lienard

Vinnova Antibiotic resistance
Optimised use of antibiotics to improve clinical efficacy and reduce the risk of resistance development

Host institute: Uppsala University
Principal investigator: Thomas Tängdén

VR Antibiotic resistance
Antimicrobial resistance in zoonotic pathogens – a challenge for urban small holder livestock production system

Host institute: Lund University
Principal investigator: Sofia Boqvist

VR Antibiotic resistance
LEADING: Low-level Exposure to Antibiotics Disturbs Interactions among Non-pathogenic bacteria in the Gastrointestinal tract

Host institute: Lund University
Principal investigator: Johan Bengtsson-Palme

VR Antibiotic resistance
Exergaming i hemmet- vårt nästa steg för förbättrad fysisk aktivitet hos hjärtsviktspatienter. En randomiserad multicenterstudie.

Principal investigator: Tiny Jaarsma

Hjärt-Lungfonden COVID-19Infectious diseases
Epidemiological studies of respiratory diseases

Principal investigator: Kjell Torén

Hjärt-Lungfonden COVID-19Infectious diseases
Biventrikulär pacemakerbehandling och annan devicebehandling vid hjärtsvikt

Principal investigator: Cecilia Linde

Hjärt-Lungfonden COVID-19Infectious diseases
Kan låg följsamhet till behandlingsriktlinjer och genomgången COVID-19-infektion prediktera försämrad prognos vid astma och KOL? – Ett projekt baserat på epidemiologiska studier och registerdata

Principal investigator: Caroline Stridsman

Hjärt-Lungfonden COVID-19Infectious diseases
Fysiskt aktivitetsmönster och kondition samt förändring av dessa – betydelse för primär- och sekundärprevention av kardiovaskulär sjukdom samt vid COVID-19

Principal investigator: Elin Ekblom Bak

Hjärt-Lungfonden COVID-19Infectious diseases
Ventilator induced lung injury: translational and clinical studies

Principal investigator: Gaetano Perchiazzi

Hjärt-Lungfonden COVID-19Infectious diseases
Activation of regenerative pathways by exercise training in patients with chronic obstructive pulmonary disease

Principal investigator: Gunilla Westergren-Thorsson

Hjärt-Lungfonden COVID-19Infectious diseases