Hoppa till innehållet

Snabbare forskning genom datadelning

Tävling: Återanvändning av covid-19 data och kod

Vem? Öppen för alla, både enskilda individer och grupper.
När? Skicka in ditt bidrag mellan den 15 maj och 15 september 2021.

Data i fokus

Nyhetsnotiser som lyfter fram delade forskningsdata eller data återanvändning. Se alla data i fokus

    Svensk översättning för de engelska texterna kommer inom kort.
Interferon signatures in SARS-CoV-2 infected liver cells could provide knowledge for new antiviral therapies
Interferon signatures in SARS-CoV-2 infected liver cells could provide knowledge for new antiviral therapies

2021-07-06

Chen and Saccon et al. used a proteomics-based approach to study how SARS-CoV-2 infection affected Type-1 interferon signalling in liver cells. Both data and code are published.

Cost-effective COVseq method could be used for large-scale genomic surveillance of VOCs
Cost-effective COVseq method could be used for large-scale genomic surveillance of VOCs

2021-07-01

Simonetti, Zhang, and Harbers et al. have shared a cost-effective, scalable and versatile method (alongside associated data and code) that could facilitate large-scale genomic surveillance of variants of concern (VOCs).

The Swedish SARS-CoV-2 and COVID-19 research output since the beginning of the pandemic
The Swedish SARS-CoV-2 and COVID-19 research output since the beginning of the pandemic

2021-06-21

To date, 1.400+ journal articles and preprints have been published by researchers affiliated to a Swedish university or research institute. The database of these publications is compiled by the Portal and is available for download.

Provsamlingsregistret

Register över tillgängliga biobanks prover kopplade till covid-19. Om det svenska provsamlingsregistret

Biobanker: 18
Provsamlingar: 31
Sample Collection Database

Forskningsprojekt

Översikt över pågående svenska forskningsprojekt och öppna utlysningar från anslagsgivare.

Sidorna visar nya dataset och visualiseringar av SARS-CoV-2 och covid-19 tester som utfört av ett antal olika faciliteter.

Skrolla grafen horisontellt för att se alla data.
Skrolla grafen horisontellt för att se alla data.
Skrolla grafen horisontellt för att se alla data.
Skrolla grafen horisontellt för att se alla data.
Skrolla grafen horisontellt för att se alla data.

Om dataportalen

Den svenska dataportalen för covid-19 tillhandahåller information, riktlinjer, verktyg och tjänster för att stödja forskare att använda svenska och europeiska tjänster för datadelning. Portalen är den svenska noden av-European COVID-19 Data Portal och drivs av SciLifeLab Data Centre och samarbetspartners. Förslag, ändringar och kommentarer är alltid välkomna.

Samarbetsprojekt

CRUSH Covid
CRUSH Covid kartlägger SARS-COV-2 utbrott i Region Uppsala genom att visualisera antal prover som tagits, antal positiva prover, geografisk distribution, åldersfördelning mm. Data över antal positiva fall i ett visst postnummerområde finns tillgängligt för datadelning och återanvändning av data.
CSSS samlar kontinuerligt in data om Covid-19 förekomste, symptom, och vaccinationer med hjälp av en smartphone app med över 200.000 användare i Sverige. Insamlade rådata kan görs tillgängliga för forskningsprojekt. Läs mer om projektet här.