Hoppa till innehållet

Genomik & transkriptomik data

Publicerad data

Genomik och transkriptomik syftar till studiet av DNA och RNA, vanligtvis genom next-generation sequencing. Det finns ett antal olika genomik- och transkriptomikmetoder som kan användas för att studera Covid-19-pandemin.

Relevanta metoder inkluderar bland annat:

Publicerade råa och sammansatta sekvenser relaterade till Covid-19-utbrottet, inklusive utbrottisolat och poster relaterade till coronavirusbiologi: