Hoppa till innehållet

Hälsodata

Special section on Omicron VoC: data & announcements
Svenska Intensivvårdsregistret

Statistik om inlagda till IVA i Sverige.

Folkhälsomyndigheten: Bekräftade fall i Sverige

Officiell statistik om covid-19 fall och tester i Sverige.

Folkhälsomyndigheten: Statistik över förbrukade vaccindoser mot covid-19

Officiell statistik om antalet vaccindoser som förbrukats.

Metadata för nationella register - RUT

Metadata för svenska nationella sjukvårdsregister.

Nationellt Pandemicentrum, statistik för covid-19-tester

Antal covid-19 virustester och resultat av dessa som analyserades mellan april och december 2020 vid NPC.

SciLifeLab Autoimmunity and Serology profiling facility, statistik för SARS-CoV-2 antikroppstest

Statistik för SARS-CoV-2 antikroppstester som utförs av SciLifeLab Autoimmunity and Serology profiling facility. Uppdateras manuellt.

CRUSH Covid data och dashboard, Region Uppsala

Antal test per capita och % positiva fall i varje postnummer i Uppsala län.

Postcovid

Information relaterad till diagnoser som använts för kvarstående och sena symptom. Inkluderar relevant demografisk information och data kring associerade symptom, forskning och bakgrundsinformation. Data uppdateras en gång per månad.

Administrering av vaccin och vaccinforskning.

Visualiseringar av statistik relaterad till det svenska Covid-19 vaccinationsprogrammet, forskningsprojekt relaterade till vaccinforskning och publikationer kring ämnet.