Hoppa till innehållet

Nationellt Pandemicenter SARS-CoV-2 (Covid-19)-analysstatistik

Totala antalet tester vid NPC

Det totala antalet SARS-CoV-2 (Covid-19)-virustester analyserade vid NPC uppdelade på de med positivt, negativt eller icke-avgjort/felaktigt resultat.

Skrolla grafen horisontellt för att se all data.

Antal tester vid NPC

Antalet SARS-CoV-2 (Covid-19)-virustester analyserade för varje dag eller varje vecka uppdelade på de med positivt, negativt eller icke-avgjort/felaktigt resultat.

Skrolla grafen horisontellt för att se all data.
Skrolla grafen horisontellt för att se all data.

Fraktion positiva tester vid NPC

Fraktionen SARS-CoV-2 (COVID-19)-virustester för varje dag eller vecka som är positiva, i procent av alla tester (exkluderande icke-avgjort/felaktiga).

Skrolla grafen horisontellt för att se all data.

*Observera att eftersom antalet rapporterade analyser varierar kan vissa dagar ha ett lågt antal prover, vilket påverkar statistiken mycket för den dagen, t.ex. 24 augusti där endast sju prover rapporterades, alla positiva.

Skrolla grafen horisontellt för att se all data.

Kumulativt antal tester vid NPC

Summan av alla SARS-CoV-2 (Covid-19)-virustester analyserade vid NPC sedan start.

Skrolla grafen horisontellt för att se all data.

Nationellt Pandemicenter (NPC) är ett lab för SARS-CoV-2 (Covid-19)-tester som har byggts upp vid Centret för Translationell Mikrobiomforskning (CTMR)Karolinska Institutet (KI)/ SciLifeLab. I slutet av mars 2020 ställde man snabbt om sitt laboratorium för storskalig mikrobiomforskning till ett center för att bistå Sverige med att analysera SARS-CoV-2-prov. Detta möjliggjordes tack vare en donation från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (KAW), i kombination med ett tidigare redan etablerat nära samarbete med MGI Tech. i Shenzen, Kina. Till en början bistod NPC Karolinska Universitetslaboratoriet med RNA-extraktionskapacitet, men expanderade på kort tid till en fullskalig verksamhet för att kunna erbjuda resurser för utökad SARS-CoV-2-testning i alla Sveriges regioner.

Nationellt Pandemicenter (NPC) vid KI/SciLifeLab har en nuvarande analyskapacitet på ca 5000 prover per dag, med provsvar normalt inom 24 timmar från provets ankomst till labbet. Notera att endast PCR-baserade analyser görs vid NPC, inte serologiska (antikroppsbaserade) analyser.

Data som visas på den här sidan är automatiskt sammanställd och stämmer inte nödvändigtvis överens med data som publicerats via andra kanaler av olika anledningar. Datan uppdateras dagligen, och ändringar bakåt i tiden kan förekomma.

Datasetet som visualiseras i graferna finns tillgängligt här. Källkoden för graferna finns här, här, här och här.