Hoppa till innehållet

Europeiska covid-19 dataportaler

Den svenska covid-19 dataportalen är en del av europeiska covid-19 dataportalen, en europeisk plattform som möjliggör för forskare att dela, få åtkomst till och analysera COVID-19-relaterade data. Europeiska COVID-19 dataportalen financieras av Europeiska kommissionen och drivs av European Biobinformatics Institute, en del av Europeiska molekylärbiologiska laboratoriet.

Förutom Sverige har även ett antal andra länder lanserat nationella covid-19 dataportaler. Nedanför finns översikt över övriga tillgängliga nationella noder.

Italian COVID-19 Data Portal
Japanese COVID-19 Data Portal
Norwegian COVID-19 Data Portal
Polish COVID-19 Data Portal
Slovenian COVID-19 Data Portal
Spanish COVID-19 Data Portal
Swedish COVID-19 Data Portal
Turkish COVID-19 Data Portal
Estonian COVID-19 Data Portal
Greek COVID-19 Data Portal