Hoppa till innehållet

Bioinformatik och datahantering

NBIS Logo SciLifeLabs Bioinformatikplattform NBIS har ett brett utbud av tjänster och erbjuder support till ditt covid-19-relaterade forskningsprojekt. Vi har ~90 experter som kan hjälpa dig med bioinformatisk analys, systemutveckling och datahantering. Vi står bakom FAIR-principerna och jobbar aktivt för att alla våra projekt ska vara reproducerbara och uppfylla de högsta vetenskapliga standarderna.

För närvarande prioriterar vi forskningsprojekt relaterade till covid-19. Kontakta oss för en gratis konsultation och ta reda på hur vi kan bidra till att göra ditt projekt framgångsrikt.

Bioinformatik

Vi är erfarna bioinformatiker med expertkunskaper inom flera olika kompetensområden bland annat innefattande, men inte är begränsat till, ett brett utbud av analyser (genetisk variation, expressionsanalys, single cell, assemblering och annotering av genom, fylogenomik, proteomik, metabolomik, etc), maskininlärning, big data, integrativ analys och biostatistik.

Systemutveckling

Våra systemutvecklare kan hjälpa till med allt från optimering av dina verktyg och kod, till installation av portaler, resurser och databaser.

Datahantering

För att göra dataset tillgängliga i Europeiska covid-19 portaler erbjuder NBIS stöd med planering av datahantering, FAIRifiering av data samt hjälp med publicering data i publika repositorier (se Publicera data) enligt internationellt överenskomna standarder.

En datahanteringsplan (DHP) är ett levande dokument som beskriver hur ny och existerande data kommer att hanteras inom ramen för ditt forskningsprojekt samt när projektet är avslutat. För att din forskning och tillgängliggörande av din data ska bli mer effektiv är det rekommenderat, och i vissa fall obligatoriskt, att skapa en datahanteringsplan tidigt i ditt projekt.

Vi tillhandahåller ett verktyg för att skapa DHP:er med mallar utformade i enlighet med Vetenskapsrådets krav.

För mer information om NBIS, besök nbis.se.

Ansök om support på: nbis.se/support/


NBIS är den svenska noden i ELIXIR

Elixir Sverige I egenskap av den europeiska infrastrukturen för biologisk data tillhandahåller ELIXIR en rad tjänster som du kan använda för att studera coronaviruset SARS-CoV-2 och sjukdomen covid-19.