Hoppa till innehållet

Förslag och kontakt med svenska dataportalen för covid-19

Om du har ett dataset du vill dela i ett öppet datarepositorie men behöver support eller har frågor rörande datahantering relaterat till ett covid-19 forskningsprojekt hjälper teamet som arbetar med covid-19 dataportalen dig gärna. Fyll i formuläret nedan eller maila oss på datacentre@scilifelab.se.

Den svenska covid-19 dataportalen samlar tillgängliga dataset, pågående forskningsprojekt, kommande finansieringsmöjligheter, och publikationer och pre-prints rörande covid-19 och SARS-CoV-2 från forskare verksamma vid ett svenskt lärosäte. Vi välkomnar förslag på nya funktioner och verktyg samt förbättringsförslag från både forskarsamhälle och allmänhet. Fyll enkelt i formuläret nedan. Vi kommer därefter att utvärdera om ditt förslag kan läggas till covid-19 dataportalen. Du är välkommen att exempelvis skicka länkar till dataset, projekt, publikationer etc. eller länkar till publicerade artiklar som du saknar i publikationsdatabasen.

Kontakta oss

Vänligen fyll i detta formulär för frågor rörande datadelning eller datahantering eller för att ge förslag till portalen. Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi besvarar ditt ärende. Teamet som arbetar med covid-19 dataportalen kommer att skicka ett svar inom ett par dagar.
Vänligen ange dina kontaktuppgifter om du vill få ett svar från oss, om inte behöver du inte ange dina kontaktuppgifter.
Vänligen ange dina kontaktuppgifter om du vill få ett svar från oss, om inte behöver du inte ange dina kontaktuppgifter.
Vilken typ av fråga eller kommentar rör ditt ärende?*
Vänligen välj minst ett alternativ.
Du kan ställa en fråga eller ge ett förslag detta formulär.
Vänligen beskriv ditt ärende, exempelvis att dela ditt eget dataset, att lägga till en doi till ett dataset, projekt, preprint, etc.
Vänligen beskriv din fråga eller ge en kommentar.

Integritetspolicy

De personuppgifter du anger i det här formuläret, ditt namn och din e-postadress kommer att användas för att bearbeta ditt förslag om tillagd resurs till svenska dataportalen för covid-19. Dataportalen är en tjänst som drivs av SciLifeLab Data Center på uppdrag från Vetenskapsrådet. Den tjänar till att rikta regeringsuppdraget till Vetenskapsrådet att delta i den europeiska plattformen för öppna data för covid-19-forskning.

Insamlade personuppgifter kommer endast behandlas i forskningssyfte i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

Följande parter kommer ha tillgång till personuppgifter som anges i dessa formulär: SciLifeLab Data Centre, Uppsala universitet. Dina personuppgifter kommer att raderas när de inte längre är nödvändiga eller enligt universitetets policy for arkivering. Om du vill uppdatera eller radera dina personuppgifter vänligen kontakta controller SciLifeLab Data Centre vid Uppsala universitet via epost datacentre@scilifelab.se.