Hoppa till innehållet

Samarbetsorganisationer

The European COVID-19 Data Platform logo
European COVID-19 Data Platform

Den svenska dataportalen för Covid-19 & pandemisk beredskap är den nationella noden för den europeiska Covid-19 dataplattformen. Den europeiska Covid-19 dataplattformen drivs av European Bioinformatics Institute, som är en del av European Molecular Biology Laboratory (EMBL-EBI), tillsammans med EU- kommissionen, EU:s medlemsländer, och med forskningspartners som ELIXIR. En översikt över nationella noder finns här.

Den europeiska COVID-19 dataplattformen har som syfte att och stödja datadelning och analys, och att verka för snabbare COVID-19 forskning. Plattformen ger stöd för delning, tillgänglig-görande och analys av Covid-19 relaterade forskningsdata och specifika dataset. Plattformen är synkroniserad med COVID-19-relaterade data och vetenskapligt output som finns i EMBL-EBI’s dataresurser, inkl. ENA, UniProt, PDBe, EMDB, Expression Atlas och Europe PMC. Datamängden växer hela tiden, diversiteten och volymen ökar, och inkluderar idag sekvensdata, strukturer, expressionsdata, molekylära screenings, biokemiska data och vetenskapliga publikationer: https://www.uniprot.org/.


BY-COVID logo
BY-COVID konsortiet

Den svenska Dataportalen för Covid-19 & Pandemisk Beredskap är en av ett flertal partner i BeYond COVID konsortiet BY-COVID. BY-COVID finansieras av EU-kommissionen och inkluderar totalt 53 partnerprojekt från19 länder. Intresseorganisationerna spänner från biomedicinsk vetenskap till sjukvård, folkhälsa, samhällsvetenskap och humaniora. BY-COVID projektets syfte är att göra Covid-19 relaterade data mer lättillgängliga för forskarsamhället, men även för verksamma inom sjukvård och myndigheter.

Framåt är ett annat syfte att tillhandahålla ett ramverk för att göra forskningsdata från infektionsområdet öppna och tillgängliga för alla. Projektet kommer att interagera med redan tillgängliga infrastrukturer som ELIXIR, BBMRI, ECRIN, PHIRI and CESSDA. Målet är att bygga på redan tillgängliga resurser, som COVID-19 dataplattformen och Versatile Emerging infectious disease Observatory project (VEO), för att maximera nyttan. Projektet kommer även att utveckla synergier med European Health Data Space.

Medlemmar i Portalenteamet deltar även i utvecklingen av of the Portal team are involved in Infectious Disease Toolkit ett av de största delprojekten inom BY-COVID projektet.


National Bioinformatics Infrastructure (NBIS) logo
ELIXIR logo
NBIS och ELIXIR Sverige

NBIS är en distribuerad nationell infrastruktur för bioinformatik med stöd från SciLifeLab, Vetenskapsrådet, alla större svenska universitet, samt Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. NBIS tillhandahåller bioinformatiksupport och infrastruktur till forskare inom livsvetenskaperna, och har ett 90-tal experter över hela landet inom olika områden såsom DNA-, RNA- och proteinanalyser, systembiologi, genomanalyser, masspektrometri-proteomik, metabolomik. NBIS har också experter inom systemutveckling och datahantering. NBIS utgör den svenska noden i den europeiska infrastrukturen ELIXIR för biologiska data.