Hoppa till innehållet

Highlights_topics

“Data i fokus” notiserna visar nyligen publicerade dataset rörande COVID-19 och SARS-CoV-2, infektionssjukdomar, och antibiotikaresistens av forskare affilierade till ett svenskt lärosäte. Målet är att lyfta fram öppen forskning, öppna data och att möjliggöra återanvändning av forskningsdata i framtida forskning. Endast tillgängliga på engelska.